Odd Fellows

Jubileum Thrianta Loge

De Thriantaloge te Emmen bestond op 16 december a.s. een halve eeuw. Ter gelegenheid daarvan werd op 11 november j.l. een speciale zitting in het Odd Fellowhuis gehouden. In een bomvolle tempel hield de Voorzittend Meester br. Velders een bijdrage waarin hij indringend inging op de noden van jeugdige asielzoekers. Hij kondigde aan dat ter gelegheid van dit 50-jarig bestaan de loge een bijzonder initiatief zou gaan ondersteunen.
Waar gaat het om? In Zuid Oost Drente wordt een project uitgerold dat vrijwilligers aan jeugdige asielzoekers koppelt. Vrijwilliger en kind zoeken samen een boek dat daarna leest hij of zij het boek in etappes voor. Bijzonder is dat ook de ouders bij het voorlezen worden betrokken.br. Mathuizen
Bij een jubileum hoort ook een jubileumboek. Een emotioneel moment onstond toen het boek "50 jaar Odd Fellows in Emmen" werd uitgereikt aan br. Mathuizen, die met zijn 99 jaar betrokken was bij de oprichting van de loge in 1965.

Hierna werd in feestelijke sfeer nog genoten van een hapje en een drankje en diverse toespraken.
De Thrianta (mannen) loge staat niet alleen in Emmen. De loge stond aan de wieg van twee andere Emmer loges; de Boerhoorn (vrouwen) loge en de Dingspelloge (voor mannen).