Odd Fellows

Jubileumgift Thriantaloge

Op 23 maart overhandigde Wim Velders, lid en oud voorzitter van de Thriantaloge van de Odd Fellows in Emmen in verband met het 50-jarig bestaan van de loge  een jubileumcheque van € 2.000,- aan Sandra Oudshoorn van de Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland.

 

 

Mevrouw Oudshoorn geeft leiding aan een voorleesproject ten behoeve van in de drie Noordelijke provincies gevestigde vluchtelingen. In een presentatie voor de loge zette zij de doelstellingen van de stichting en van het project, dat bedoeld is de taalontwikkeling van vluchtelingengezinnen te stimuleren en daarmee de integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen, uiteen. In een dankwoord toonde mevrouw Oudshoorn zich zeer ingenomen met de ruimhartige gift die haar en haar vrijwilligers in staat stelt nog meer gezinnen bij het voorleesproject te betrekken. Meer informatie over Vluchtelingenwerk (Noord) Nederland is te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl   en over de odd fellow loges in Emmen op www.emmen.oddfellows.nl