Odd Fellows

Over de Boerhoorn Rebekkah Loge

De Boerhoorn Rebekkahloge is naast de Thriantaloge en Dingspelloge één van de 3 loges in Emmen en houdt iedere tweede en vierde dinsdag van de maand haar bijeenkomsten in het logegebouw aan de Sparrenlaan 3/1 te Emmen.

Deze bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, duren tot ongeveer 22.30 uur en bestaan uit twee delen.

Het eerste deel wordt zitting genoemd en vindt plaats in een ruimte, die wij de Tempel noemen. De zitting is het officiële deel. Deze kan worden gezien als een vergadering van een vereniging en verloopt volgens een herkenbaar patroon. 

De voorzitter houdt een inleiding over een onderwerp dat haar aanspreekt en 
ons aan het denken zet.

Centraal in de avond staat de bouwsteen, een persoonlijke bijdrage van één der leden, over iets dat de betrokkene bezighoudt of een ervaring die de moeite waard is om gedeeld te worden.

De bijdragen van de verschillende leden worden afgewisseld met muziek. Dit om ons tijdens de muziek de gelegenheid te geven om het gesprokene op ons te laten inwerken.

De opzet van de zitting wordt door de meeste leden ervaren als een rustpunt in de week.

In het tweede deel van de logeavond, de na-zitting, staat de persoonlijke ontmoeting centraal. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden in een andere ruimte, die wij antichambre noemen.  
De invulling van dit deel van de avond is verschillend. Over het algemeen is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje verder te praten. Ook worden er sprekers uitgenodigd of wordt de nazitting verzorgd door één onzer leden.

Met de broederen van de Thrianta en de Dingspelloge worden er gezamenlijke zittingen georganiseerd. Ook is er een gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie en een jaarlijkse verdiepingsavond, waarin een ethisch onderwerp aan de orde komt.

Binnen het district De Drentse Marken is er op bestuurlijk gebied geregeld contact en ook wordt er jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd.