De zitting wordt volgens rituaal geopend, met als bijdrage van de G.L.: een uitspraak van Jo Cox, zij was een Brits Parlementariër : “Er is zoveel meer dat ons bindt dan dat ons verdeelt”.

Inleiding van Voorzitter Bea Mink;

Het openingswoord was een verhaal over 2 broers. De ene was veerman en die verdiende een stuiver per overtocht en de ander wilde dat niet en ging naar een klooster. Na verloop van enkele jaren kwam de monnik terug bij zijn broer de veerman. Deze vroeg hem wat hij had geleerd in het klooster. Toen de monnik liet zien dat hij over water kon lopen was de conclusie van de veerman dat hij iets geleerd had wat precies 1 stuiver waard was. Het is dus maar van welke kant je iets bekijkt.

Herdenking:  Er worden 2  overleden zusteren en 3  overleden broederen herdacht.

De notulen van de zitting op  22 oktober 2019 worden zoals gelezen goedgekeurd.

Ingekomen post: Deze is via de mail verzonden naar alle leden en in de voorzitting behandeld.

Presentielijst: Er zijn 37 zusteren aanwezig en 7 afwezig.

Kampementszitting: Theda doet verslag van de zitting van het Prudentia Kampement op zaterdag 9 november te Sappemeer. Er was tevens een lezing van J.H. Hamoen over “De Klokken van Chagall ”.

Bouwsteen: Anneke Kingma houdt haar bouwsteen  en heeft als onderwerp “ Het ontstaan van de trouwring ”.

Slotwoord van de Onder Voorzitter ;

Margriet vertelt in haar slotwoord over het ontstaan van Sint Maarten.

De Zitting wordt volgens rituaal gesloten.

 

Bea Mink  Voorzitter                                                Joke de Graaf       FS