Verslag van de Bijeenkomst en Zitting in de Inwijdende Graad Installatie VV en deux 23 maart 2022

Aanwezig 27 leden.  Afwezig met of zonder kennisgeving 7 leden en 3 leden zijn ziek.

In verband met de installatie van de vicevoorzitter Rikus Ensing en dd. Ex voorzitter John Jager , zullen Hans van den berg en Wim Velders de zitting beginnen respectievelijk als vicevoorzitter en ddEx voorzitter

Voorzitting

De voorzitter Gerard Huising opent het huishoudelijk deel van deze avond.

Ingekomen en verzonden stukken:

  • Wijziging KvK van vicevoorzitter van onze loge
  • Brief DGGM herinnering uitnodiging V en VV voor inspiratie dag
  • Uitnodiging DGGM herinnering voor Grootlogegraad
  • Verantwoording ANBI aan Orde CS
  • Proclamatie nr 164
  • Evaluatieformulier DGGM 2021

Welzijn:

Willem Mulder laat iedereen groeten van Reinder Kammer.

Han van den Berg is bij Rien Verzijde geweest in de Blerick, waar hij tijdelijk is gehuisvest i.v.m. ziekenhuisopname van zijn vrouw

Jan de Graaf doet mededeling dat Stoffer Kranenborg midden in een verhuizing zit en de Loge even niet komt bezoeken

Vertegenwoordiger

De proclamatie moet in de bezinningsruimte worden voorgelezen, waarbij de leden staande de proclamatie aanhoren. Noot van de secretaris: de proclamatie is een mededeling die gezien wordt als ingekomen post. In dit geval de mededeling dat er een nieuwe club is aangesloten bij de Orde van de Odd Fellows.

Het bestuur van de Odd Fellows heeft indringend overleg over de rol van de Odd Fellows in deze tijd

Vertegenwoordiger deelt mee dat de rol van de voorzitter van de vereniging/loge wordt uitgebreid met de vertegenwoordiging bij bijeenkomsten van de Odd Fellows op landelijk niveau. Dit i.p.v. dat dit een taak is van de vertegenwoordiger.

Tenslotte wijst de vertegenwoordiger erop dat op 13 april Henk Meijer een lezing zal houden in de na-zitting over verleden Heden en Toekomst van de Orde.

Commissies

Er zijn geen mededelingen van Commissies

Bezoeken

Er zijn geen mededelingen van bezoeken aan andere loges of andere instellingen

 Rondvraag /mededelingen

Gerard Huising maakt bekend dat de PROF-club nog vogelhuisjes in de verkoop heeft.

Harm Meijer merkt op dat de voorzitter van de Commissie Ledenwerving ook voorzitter is van de Thriantaloge en dat dit mogelijk niet gewenst is. Gerard Huising stelt graag zijn functie van voorzitter Commissie ledenweving ter beschikking en vraagt de aanwezigen of er iemand is die dit wil overnemen. Eef Idema heeft interesse, maar wil daarover eerst een gesprek met Gerard Huising. Wordt vervolgd.

 

Zitting in de Inwijdende Graad

De opening is volgens het geldende rituaal.

Voorzitter maakt bekend welke leden van de Orde deze maand zijn overleden.

  • Overleden op 28 februari 2022 Tineke de Rapper-Smit op de leeftijd van 84 jaar. Zij was lid van de Anjer Rebekkahloge nr. 36 te Sneek en lid van de Orde sinds 26 maart 1991
  • Overleden op 5 maart 2022 Gerrit Duiker op de leeftijd van 87 jaar. Hij was lid van de Adriaan Geerts Loge nr. 82 te Veendam en lid van de Orde sinds 19 april 2004
  • Overleden op 11 maart 2022 Gerard Brand op de leeftijd van 78 jaar. Hij was lid van de Sic Semper loge te Utrecht en lid van de Orde sinds 30 oktober 2006

Installatie van de Vicevoorzitter en ddExvoorzitter

De Vicevoorzitter Riekus Ensing wordt door de Voorzitter geïnstalleerd. Vicevoorzitter Hans van den berg en kandidaat Riekus Ensing ruilen van regalia en Gerard Huising installeert de vicevoorzitter.

Ddexvoorzitter Wim Velders en de nieuwe ddEXvoorzitter John jager wordt door de voorzitter geïnstalleerd en ruilen hun regalia.

 

Voorwoord van de voorzitter.

Het thema van deze zitting is Levenskunst. Het gehele voorwoord vindt u in een bijlage.

 

5-minutenpraatje

John Jager houdt zijn 5-minutenpraatje. U vindt de tekst in een bijlage.

 

Bouwsteen

Henk Hulshof houdt zijn bouwsteen met de titel “Levenskunst “.

De tekst van deze bouwsteen vindt u in een bijlage.

Slotwoord

Riekus Ensing houdt zijn slotwoord

Ook de tekst van deze bijdrage vindt u in een bijlage

De spreuk van Peter Dam luidt:

“Keuzes maak je alleen tussen leuke dingen,
Dilemma’s heb je als je moet kiezen tussen nare dingen”.
“Er bestaan geen ‘goede’ of ‘foute’ keuzes. Ik leer van elke keuze die ik maak”.

Sluiting

De voorzitter sluit de zitting conform het rituaal van een Zitting inde Inwijdende Graad.

Muziek tijdens de Zitting:
Life in the Caraïben                                                                                The Rippingtones
Passagio                                                                                                  Ludovio Enaudi
Mien Bestoan                                                                                         Ede Staal
La Morta                                                                                                 Edvard Grieg
Pavane Opus 50                                                                                      Gabriël Fauré
Zing, vecht, huil, lach, bid en bewonder                                                Ramses Shaffy
Music for a film                                                                                      Radiohead
Deborah’s Theme                                                                                   Ennio Morricone
Imagine                                                                                                   John Lennon

Joep van Ommeren, secretaris